Sebuah dewan berkapasiti 100 orang untuk kegunaan seminar, forum, tayangan dan sebagainya.

Bilik mesyuarat utama yang boleh memuatkan seramai 20 orang dalam satu-satu masa.

Menempatkan pelbagai bahan ilmiah sama ada buku, jurnal, majalah, monograf, tesis, kertas kerja seminar, hasil kajian dan sebagainya untuk dijadikan sumber rujukan kepada penyelidik serta pelajar sekolah.